NL

Strelia is gevestigd in het hart van Europa, met hoofdkantoren in Brussel en Luxemburg. Onze focus ligt op algemeen vennootschapsrecht (met inbegrip van handelszaken) en geschillenbeslechting in bedrijfs- en ondernemingsconflicten. Wij adviseren onze cliënten op het gebied van Fusies en Overnames, Private Equity, Corporate, Bank en financiën, Kapitaalmarkten, Handelsovereenkomsten, Herstructureringen en Insolventie, Fiscaal recht, Employment & Benefits en Geschillenbeslechting.

We concentreren ons op waar we goed in zijn en hoe we onze klanten een echte toegevoegde waarde kunnen bieden. Waar nodig, werken we samen met experts op gespecialiseerde gebieden om multidisciplinaire teams van de juiste omvang te creëren om een efficiënt en kwalitatief hoogstaand advies te garanderen.

Het niveau van onze dienstverlening en de hoge kwaliteit van ons werk stemmen overeen met de normen van internationale kantoren. Dit doet echter nooit afbreuk aan onze toewijding ten opzichte van onze cliënten, onze flexibiliteit, onze kosteneffectiviteit en onze responsiviteit, die kenmerkend zijn voor een boetiekkantoor.

Wij werken zowel lokaal als grensoverschrijdend voor onze cliënten en we hebben in alle rechtsgebieden sterke banden met buitenlandse advocatenkantoren over de hele wereld.

Wij beschouwen onszelf als “dealmakers” en probleemoplossers die uitmuntendheid hoog in het vaandel dragen bij alles wat we doen. Wij behartigen verwoed de belangen van onze cliënten in alle soorten zaken, zowel in transacties als in geschillen. Voor ons moeten grote advocaten over meer beschikken dan enkel een uitstekende juridische expertise en ervaring. Ze moeten ook gezond verstand hebben (wat vaak wordt vergeten bij de behandeling van juridische zaken) en een sterk zakelijk inzicht.

Wij zijn er absoluut van overtuigd dat het opbouwen en onderhouden van een solide vertrouwensrelatie met onze cliënten en hun bedrijven de centrale pijler is van onze dienstverlening en wij investeren graag om de behoeften van onze cliënten en hun situatie beter te begrijpen.

Ons doel is om voor Belgische en internationale ondernemingen het preferent advocatenkantoor te zijn op het vlak van vennootschapsrecht en geschillenbeslechting.

Onze kernwaarden

Wij laten ons bij alles wat wij doen leiden door de volgende waarden die wij uitdragen naar al onze advocaten en personeelsleden.

Uitmuntendheid

Wij definiëren uitmuntendheid als het leveren van kwalitatief hoogstaand werk, innovatief zijn en op een efficiënte manier kosteneffectieve oplossingen bieden aan onze cliënten.

Teamwork

Wij zijn een team, zowel bij Strelia als samen met de cliënt en de andere personen waarop we beroep doen en die deel uitmaken van het team om de belangen van onze cliënten te behartigen.

Toewijding aan onze cliënten

Onze cliënten zijn echt belangrijk voor ons. Daarom zetten we ons in om hen te helpen bij de realisatie van hun doelstellingen.

Respect voor anderen

We behandelen iedereen met vriendelijkheid en respect, zowel binnen als buiten ons kantoor.

Geschiedenis

Op 1 januari 2013 hebben een aantal ervaren partners van internationale kantoren, vergezeld door hun medewerkers, Strelia opgericht.

Zij waren enthousiast dat zij dezelfde diensten met dezelfde kwaliteit konden leveren aan dezelfde categorie cliënten, maar op een manier waarbij de cliënten (en hun belangen) en het welzijn van de advocaten van het kantoor centraal zouden staan in alles wat zij doen. Door de jaren heen hebben ook andere advocaten die dezelfde visie delen zich bij Strelia aangesloten en zo wordt deze traditie ook in stand gehouden.

De naam Strelia is geïnspireerd op het Spaanse en Portugese woord voor ster: "estrel(l)a". Sterren geven licht en wij hebben eenzelfde soort doel als sterren: onze cliënten te “verlichten” en te begeleiden met behulp van onze inzichten en expertise om hen te adviseren over alle juridische aspecten van hun transacties en geschillen, hoe complex deze ook mogen zijn.

Internationale perspectieven

Vanuit onze vestiging in het centrum van Europa, in België en in Luxemburg, hebben we een internationale aanpak bij al onze werkzaamheden als advocatenkantoor.

De meeste van onze partners hebben immers in internationale bedrijven gewerkt alvorens zij Strelia hebben opgericht of zich bij Strelia hebben aangesloten. In andere rechtsgebieden dan het onze werken we samen met gelijkgestemde bedrijven, i.e. bedrijven die dezelfde waarden hebben als wij en die het dezelfde kwaliteitsniveau leveren in hun werk en dienstverlening aan cliënten, waarmee we in de loop der jaren sterke relaties hebben opgebouwd.

Wij willen graag volledig onafhankelijk blijven en geen lid zijn van een alliantie of netwerk van advocatenkantoren. Hierdoor kunnen wij beroep doen op het advocatenkantoor dat het best geplaatst is om onze cliënten efficiënt bij te staan, of onze selectie nu gebaseerd is op expertise, kennis van de sector of budgettaire vereisten.

Dankzij deze flexibiliteit en andere efficiënte werkmethodes heeft Strelia in 2015 tijdens The Lawyers Awards in Londen de prijs voor Referral Law Firm of the Year ontvangen.

Strelia onderkent en waardeert het belang van anders zijn. Wij geloven dat de unieke set van talenten, vaardigheden, sociale achtergronden, cultuur, persoonlijke kenmerken en de verschillen in geslacht, geloof, seksuele geaardheid en nationaliteit van elk individu bijdragen tot het creëren van een sterker team en een beter advocatenkantoor. Daarom nemen we diversiteit ernstig en blijven we streven naar een divers en inclusief kantoor. Onze advocaten en personeelsleden hebben verschillende etnische achtergronden en wij staan volledig achter dit streven naar inclusie.

Strelia promoot genderdiversiteit door jaarlijks het Women in Law and Leadership programma te organiseren, waarbij vrouwelijke medewerkers van Belgische advocatenkantoren geïnspireerd worden om een leidinggevende rol op zich te nemen en gecoacht te worden bij de ontwikkeling van hun carrière.

Begin 2019 trad Strelia toe tot het in België gevestigde Legal Diversity & Inclusion Alliance (LDIA). De bedrijven die lid zijn van LDIA bevestigen hun engagement om een gevarieerde en inclusieve werkomgeving te creëren, goede ervaringen op het gebied van diversiteit en inclusie uit te wisselen en het bewustzijn op het vlak van non-discriminatie en diversiteitskwesties te vergroten door de krachten te bundelen bij het organiseren van evenementen, workshops en opleidingen.

Strelia is ook trotse sponsor van DIApositief, dat staat voor "diverse en inclusieve advocatuur". DIApositief, dat erkend is door de Koning Boudewijnstichting, is een initiatief van de Nederlandstalige Brusselse Orde van Advocaten dat tot doel heeft jonge migranten bewust te maken van het belang van de advocatuur en hen aan te moedigen om hun studie en carrière in de rechten voort te zetten.

Daarnaast ondersteunen we actief initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid, waaronder fondsenwerving. Dit doen we via de vrijwillige fondsenwerving van onze advocaten en personeel voor verschillende goede doelen. Zo nemen ze onder meer deel aan de jaarlijkse Legal Run, die de lopers van tal van lokale en internationale Brusselse advocatenkantoren groepeert. Deze kantoren bundelen hun krachten om op zoek te gaan naar financiële sponsors voor de lopers van de 20 km van Brussel en zamelen op deze manier geld in voor een lokale liefdadigheidsinstelling van hun keuze.

We beseffen dat wij bevoorrecht zijn en zijn dan ook vastbesloten om iets terug te geven aan de gemeenschap. Ons pro bono programma stelt onze advocaten in staat om hun vaardigheden toe te passen door individuen en organisaties die minder middelen hebben, te vertegenwoordigen. Wij moedigen onze advocaten aan om zich in te zetten voor het helpen van mensen in nood en het verbeteren van de gemeenschap door hun eigen pro bono werk te kiezen.

Als u een project heeft dat mogelijk in aanmerking komt voor het Strelia Pro Bono programma, neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijkste Contactpersonen
Gaetano Jannone

Vennoot

Contact

Strelia onderkent en waardeert het belang van anders zijn. Wij geloven dat de unieke set van talenten, vaardigheden, sociale achtergronden, cultuur, persoonlijke kenmerken en de verschillen in geslacht, geloof, seksuele geaardheid en nationaliteit van elk individu bijdragen tot het creëren van een sterker team en een beter advocatenkantoor. Daarom nemen we diversiteit ernstig en blijven we streven naar een divers en inclusief kantoor. Onze advocaten en personeelsleden hebben verschillende etnische achtergronden en wij staan volledig achter dit streven naar inclusie.

Strelia promoot genderdiversiteit door jaarlijks het Women in Law and Leadership programma te organiseren, waarbij vrouwelijke medewerkers van Belgische advocatenkantoren geïnspireerd worden om een leidinggevende rol op zich te nemen en gecoacht te worden bij de ontwikkeling van hun carrière.

Begin 2019 trad Strelia toe tot het in België gevestigde Legal Diversity & Inclusion Alliance (LDIA). De bedrijven die lid zijn van LDIA bevestigen hun engagement om een gevarieerde en inclusieve werkomgeving te creëren, goede ervaringen op het gebied van diversiteit en inclusie uit te wisselen en het bewustzijn op het vlak van non-discriminatie en diversiteitskwesties te vergroten door de krachten te bundelen bij het organiseren van evenementen, workshops en opleidingen.

Strelia is ook trotse sponsor van DIApositief, dat staat voor "diverse en inclusieve advocatuur". DIApositief, dat erkend is door de Koning Boudewijnstichting, is een initiatief van de Nederlandstalige Brusselse Orde van Advocaten dat tot doel heeft jonge migranten bewust te maken van het belang van de advocatuur en hen aan te moedigen om hun studie en carrière in de rechten voort te zetten.

Daarnaast ondersteunen we actief initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid, waaronder fondsenwerving. Dit doen we via de vrijwillige fondsenwerving van onze advocaten en personeel voor verschillende goede doelen. Zo nemen ze onder meer deel aan de jaarlijkse Legal Run, die de lopers van tal van lokale en internationale Brusselse advocatenkantoren groepeert. Deze kantoren bundelen hun krachten om op zoek te gaan naar financiële sponsors voor de lopers van de 20 km van Brussel en zamelen op deze manier geld in voor een lokale liefdadigheidsinstelling van hun keuze.

We beseffen dat wij bevoorrecht zijn en zijn dan ook vastbesloten om iets terug te geven aan de gemeenschap. Ons pro bono programma stelt onze advocaten in staat om hun vaardigheden toe te passen door individuen en organisaties die minder middelen hebben, te vertegenwoordigen. Wij moedigen onze advocaten aan om zich in te zetten voor het helpen van mensen in nood en het verbeteren van de gemeenschap door hun eigen pro bono werk te kiezen.

Als u een project heeft dat mogelijk in aanmerking komt voor het Strelia Pro Bono programma, neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijkste Contactpersonen
Gaetano Jannone

Vennoot

Contact