DU

Wij zijn ons bewust van het belang van human resources, aangezien het “human capital” de drijvende kracht is achter de meeste bedrijven. Strelia's Employment & Benefits praktijkgroep behandelt alle juridische aspecten van "people and reward".

Wij staan bekend als betrouwbare zakenpartners die gewend zijn om zeer gevoelige, complexe en strategische kwesties op bestuursniveau aan te pakken. Wij verschaffen duidelijkheid en praktische strategieën om onze cliënten te helpen bij het nemen van HR- en operationele beslissingen. Dankzij de decennialange expertise en ervaring van onze advocaten bieden wij onze cliënten op maat gesneden, pragmatisch en creatief juridisch advies en bijstand in alle, zowel contentieuze als niet-contentieuze, HR-kwesties.

Onze Employment & Benefits advocaten staan cliënten bij in de volgende soorten zaken:
  • Beëindiging van individuele arbeidsovereenkomsten met speciale aandacht voor beschermde werknemers en senior managers,
  • Herstructureringen van ondernemingen (met inbegrip van collectief ontslag), sluiting van een fabriek, overdracht van ondernemingen, outsourcing, met inbegrip van alle wettelijke en administratieve formaliteiten in verband met deze beslissingen, zoals het opstellen van sociale plannen, contacten met de overheid, enz,
  • Alle arbeidsrechtelijke geschillen, met inbegrip van alle soorten geschillen voor de arbeidsrechtbanken, zoals geschillen met betrekking tot ontslagvergoedingen, discriminatie, de #metoo-beweging,
  • Sociale audits,
  • Het opstellen van korte en lange termijn incentiveplannen, dit in samenwerking met ons tax team,
  • Onderhandelingen met de sociale zekerheid en de belastingdienst over schikkingen en rulings voor of tijdens geschillen, met inbegrip van warrants en aandelenoptieplannen,
  • Het opstellen van cao's bij zachte herstructureringen, zoals overeenkomsten over wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, arbeidsflexibiliteit, enz.

Onze Employment & Benefits advocaten werken samen met hun Corporate M&A-collega’s en collega’s van het team Herstructurering voor zaken in hun rechtstak.

Tot onze cliënten behoren nationale bedrijven en toonaangevende multinationals uit diverse sectoren, waaronder het bankwezen en de financiële sector, de bouw, consumentengoederen, ICT, farmaceutica, chemie, entertainment, professionele dienstverlening, retail en FMCG.

Herman Craeninckx

Contact