DU

Ons tax team, dat meer dan 20 jaar ervaring heeft in het adviseren van nationale en internationale cliënten op fiscaal gebied, bestrijkt de meeste gebieden van het fiscaal recht, met een specifieke focus op fiscale rulings, fusies en overnames en bedrijfsherstructureringen, internationale tax planning, vastgoedtransacties en fiscale geschillen. Ons tax team verleent ook bijstand aan de corporate en M&A-transacties van onze cliënten.

Onze specifieke expertise op het gebied van fiscaal recht is als volgt:

  • M&A en bedrijfsherstructurering: samen met ons corporate team behandelen wij alle soorten herstructureringen, van fusies en splitsingen tot financieringsstructuren.
  • Rulingpraktijk: in de loop der jaren hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd met het rulingcomité waardoor wij met hen vergaderingen kunnen plannen en beslissingen van hen verkrijgen met minimale vertraging, wat door onze cliënten wordt geprezen.
  • Nationale en internationale tax planning: België geniet van een reeks gunstige fiscale voordelen alsook van een uitgebreid netwerk van belastingverdragen, waardoor het een aantrekkelijk jurisdictie voor tax planning wordt. Dankzij hun kennis van de internationale fiscaliteit en hun contacten met buitenlandse fiscalisten kunnen onze tax advocaten onze cliënten helpen bij het bepalen van de fiscale opportuniteiten in België en in het buitenland.
  • Vastgoedfiscaliteit: ons team beschikt over een uitstekende kennis op het gebied van vastgoed, waardoor wij onze cliënten kunnen begeleiden bij de structurering van hun vastgoedtransacties en wij ervoor kunnen zorgen dat de fiscale behandeling wordt geoptimaliseerd vanuit een interdisciplinair perspectief (i.e. registratieverplichtingen, BTW en directe belastingen).
  • Fiscale geschillen: ons tax team richt zich in fiscale geschillen op het verkrijgen van een onderhandelde regeling met de belastingadministratie, met inbegrip van de Bijzondere Belastingsinspectie, die tegemoet komt aan de behoeften van onze cliënten. Onze advocaten vertegenwoordigen onze cliënten echter ook in alle stadia van hun fiscale geschillen (zowel in administratieve als gerechtelijke procedures). Zij staan onze cliënten bij in nauwe samenwerking met ons team geschillenbeslechting.
Jean-Luc Dascotte

Contact
Benoît Malvaux

Contact