DU

De afdeling Corporate & Finance is een van de kernpraktijken van Strelia. Wij adviseren onze binnen- en buitenlandse cliënten over alle vennootschapsrechtelijke kwesties. De kwaliteit van het werk van onze advocaten en de dienstverlening aan onze cliënten voldoet aan internationale normen. Onze transactievaardigheden in combinatie met onze ervaring op het vlak van geschillenbeslechting helpen onze cliënten om hun transacties te sturen.

Onze praktijkgroep Venootschapsrecht & Financiële zaken wordt jaarlijks aanbevolen door toonaangevende juridische gidsen waaronder Chambers and Partners (Band 3), Legal 500 EMEA (Tier 3), Leaders League en Who's Who Legal. De meeste van onze partners zijn ook individueel gerangschikt in deze gidsen.

Fusies & Overnames

Wij hebben een uitstekende M&A praktijk, zowel in België als op internationaal niveau.

De reikwijdte van onze praktijk is breed en strekt zich uit van zeer grote multi-jurisdictionele transacties op aandelen tot de vervreemding van individuele activa en ondernemingen. Ook adviseren wij partijen over publieke overnames. Wij behandelen alle aspecten van fusie- en overnametransacties, van de (vendor) due diligence tot en met de closing en verder, indien nodig (zie onze corporate litigation praktijk voor rechtszaken na de overname).

Onze specialisten Tax en Employment leveren een deskundige inbreng in onze fusie- en overnametransacties, zodat wij onze cliënten vanuit verschillende relevante invalshoeken kunnen adviseren over de structuur van de transacties.

Strelia's M&A werkzaamheden strekken zich uit over verschillende sectoren en we hebben specifieke expertise in de detailhandel, voeding-, energie- en de financiële sector. Strelia richt zich ook op Tech M&A.

Private equity en durfkapitaal

Strelia heeft een sterke praktijk ontwikkeld op het vlak van private equity en durfkapitaal.

Wij adviseren nationale en internationale investeerders, doelondernemingen, hun management of de bestaande aandeelhouders, bij alle soorten kapitaalinvesteringen (MBO, LBO, enz.).

We hebben ook specifieke expertise in de biotechnologische sector: we adviseren beleggingsfondsen en doelondernemingen regelmatig gedurende de gehele cyclus van hun investeringen, vanaf de initiële investering in het doel tot en met de exit.

Joint ventures

Onze advocaten adviseren over verschillende vormen van samenwerking tussen bedrijven, waaronder het opzetten en reguleren van joint ventures. Voor onze specifieke ervaring in franchising, zie .... [link]... [link]

Due diligence

Onze teams zijn getraind om due diligences uit te voeren, als verkoper of als koper bij fusie- en overnametransacties of in andere situaties (investeringen, IPO, financiering, enz.). Indien nodig doen we een beroep op andere deskundigen die we vertrouwen en goed kennen met betrekking tot specifieke rechtsgebieden, zoals IP en milieu.

Corporate Governance

Strelia adviseert publieke en private ondernemingen, raden van bestuur, commissies en senior management over corporate governance beste praktijken, salarissen, schadeloosstelling en verzekering, belangenconflicten, interne onderzoeken en crisismanagement. Wij helpen onze cliënten risico's proactief te beheren, kansen te grijpen en productieve aandeelhoudersrelaties te onderhouden.

Kapitaalmarkten

Wij staan onze cliënten bij in aandelen- en schuldkapitaalmarkttransacties, met inbegrip van openbare aanbiedingen, toelating tot de handel, fusies, schrapping van beursnoteringen en obligatie-emissies. Ook staan wij hen bij met betrekking tot de regelgeving die van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen.

Financieringen

Wij staan banken, kredietnemers en emittenten bij in alle aspecten van de structurering en documentatie van financieringstransacties. In dit kader geven we regelmatig juridisch advies over de Belgische aspecten van internationale transacties. Ook adviseren wij onze cliënten op het vlak van vele aspecten van de bancaire en financiële regelgeving die van invloed kunnen zijn op hun activiteiten.

Adviesverlening

Naast transactioneel werk begeleiden wij onze cliënten en staan wij hen bij in alle vennootschapsrechtelijke kwesties, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersrechten, bedrijfsorganisatie, enz.

Non-profitorganisaties

Wij hebben verschillende non-profit organisaties onder onze cliënten. Wij adviseren hen over de specifieke kenmerken van hun rechtsvorm en doelstellingen, met inbegrip van deze met betrekking tot transacties die hen aangaan (overdrachten, fusies, enz.).

Dirk Leermakers

Contact
Olivier Clevenbergh

Contact
Gisèle Rosselle

Contact
Etienne de Crépy

Contact
Laurent Verhavert

Contact
What others say about us

"The 'friendly' corporate team at Strelia is 'extremely reactive and always to the point' in its advice and provides 'a personalised service'. The department is frequently instructed on domestic and cross-border corporate and M&A deals."

"Recognised practice noted for its work on both domestic and cross-border mid-cap corporate reorganisations and M&A transactions. Clients also benefit from its litigation expertise, receiving all- encompassing corporate assistance. Considerable presence among clients in the retail, consumer goods and IT sectors."

"The 'friendly' corporate team at Strelia is 'extremely reactive and always to the point' in its advice and provides 'a personalised service'. The department is frequently instructed on domestic and cross-border corporate and M&A deals."

"Recognised practice noted for its work on both domestic and cross-border mid-cap corporate reorganisations and M&A transactions. Clients also benefit from its litigation expertise, receiving all- encompassing corporate assistance. Considerable presence among clients in the retail, consumer goods and IT sectors."